"Będziemy szli nieprzerwanie
w ulewie, skwarze, huraganie
przez chwiejne mosty, grząskie bagna
chaszcze, pustynie i mokradła..."


Aktualna wersja tej strony dostępna jest pod adresem:
http://pustynnaburza.prv.pl/zgloszenie.php
  • Reklama:

Zgłoszenia

elektroniczny formularz zgłoszenia uczestnictwa patrolu na PB 2012

Formularz elektroniczny jest wyłącznie uzupełnieniem zgłoszenia listownego - jego wypełnienie nie może być traktowane jako zgłoszenie patrolu, służy ono wyłącznie usprawnieniu pracy biura PB.
Formularz można wypełnić przed wysłaniem zgłoszenia listownego.
Karty do wydruku zgłoszenia listownego:


Formularz zgłoszenia patrolu
na Pustynną Burzę 2012

Patrol

Skład patrolu - imiona i nazwiska oraz numery PESEL:

Jeśli patrol liczy mniej niż 5 osób, pozostałe pola pozostaw puste.

Dane dowódcy patrolu
Koszulki

Część nieobowiązkowa - jeśli nie chcecie zamawiać koszulek, pomińcie tę część formularza.

Koszt jednej koszulki wynosi 17 zł. Pieniądze za zamówioną ilość koszulek należy wpłacić razem z opłatą wpisową za uczestnictwo.

Informacje, pytania

Tutaj można przekazać informacje dodatkowe lub o coś zapytać (pole opcjonalne):

Zabezpieczenie antyspamowe Token

↑ do góry

www.pustynnaburza.prv.pl

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2012 Webmaster: Sławomir "Kapsel" Borowy